Combitech laajenee Tanskaan

Teknologiaan, turvallisuuteen ja puolustukseen erikoistunut konsultointiyhtiö Combitech laajentaa toimintaansa Tanskaan ja on nyt läsnä jokaisessa pohjoismaassa. Yritys keskittyy ensimmäisenä auttamaan yrityksiä ja organisaatioita tietoturvan vahvistamisessa.

Kyberuhkien estäminen ja tehokas hallinta on tärkeää niin yrityksille kuin julkishallinnon organisaatiolle. Kaikessa on kyse tärkeän tiedon suojaamisesta ja samalla digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisestä.

“Arviomme mukaan Tanskan markkinassa on tarve yritykselle, jolla on paljon kokemusta tietoturvasta sekä innovatiivinen lähestymistapa kyberturvaan. Meillä on kokemusta yrityksenä aina 50-luvulta asti turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvistä järjestelmistä. Kokemukseemme pohjautuen olemme rakentaneet innovatiivisen palveluportfolion, jota jatkuvasti kehitetään ja uudistetaan. Tanskaan laajentuminen luo meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vahvistaa meidän läsnäoloa pohjoismaissa”, toteaa Pernilla Rönn, Kyberturvallisuusyksikön johtaja Combitechissa.
änä päivänä Combitechilla on noin 1900 työntekijää Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Combitech on aktiivinen kumppani monille organisaatioille digitalisaation, turvallisuuden, puolustuksen sekä kyberturvallisuuden alueilla. Combitechillä on asiakkaita aina teollisuusyrityksistä julkishallintoon ja puolustusvoimiin.

Kolmekymmentä tanskalaista kyberturvakonsulttia vuonna 2018

Tanskan operatiivista toimintaa johtaa Lone Flohr, jolla on pitkäaikainen kokemus ja tausta kyberturvallisuudessa. Yrityksen johtoryhmä sisältää lisäksi kaksi puolustustoimialan, kansainvälisen liiketoiminnan sekä konsultoinin pitkäaikaisen kokemuksen omaavaa henkilöä. Tavoitteena on kasvattaa yrityksen henkilöstömäärää 30 konsulttiin ennen vuoden loppua.

”Combitechilla on kokonaisvaltainen näkemys tietoturvaan ja digitalisaatioon yhdistettynä korkean teknologian osaamiseen, joka tuo uusia näkökulmia Tanskan markkinoille. Aluksi keskitymme toimittamaan hallinnoituja tietoturvapalveluita (Managed Security Services), tietoturvatestausta sekä vaatimustenmukaisuuden konsultointia.” sanoo Lone Flohr, Combitech Denmarkin toimitusjohtaja. ”Aloitamme 12 työntekijällä, mutta haluamme kasvaa nopeasti ja tarjota Combitechin koko kyberturvaportfoliota sekä muita yrityksen palveluita.”

Vahvaa kasvua

Combitech on puolustus- ja turvallisuuskonserni Saabin tytäryhtiö, joka on viime vuosina kasvanut voimakkaasti sekä orgaanisesti, että yritysostojen kautta. Yhtiöllä on noin 200 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto.

”Combitechin pitkä kokemus korkean teknologian projekteista sekä tietoturvasta on se osaaminen, mitä pohjoismaisilla markkinoilla tarvitaan. Nämä ovat kulmakiviä, joilla tuemme asiakkaidemme digitalisaatiotyötä - työtä joka vaikuttaa kokonaisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä koko operatiiviseen toimintaan. Autamme mielellämme yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita Tanskassa palveluillamme.” sanoo Hans Torin, Combitech-konsernin toimitusjohtaja