Tekoäly mullistaa kyberturvallisuuden

Tekoälyn on sanottu mullistavan lähes kaikkia aloja ja korvaavan ihmisen tekemää toimintaa merkittävästi tulevina vuosina. Tämä tulee näkymään esimerkiksi itsestään ajavina sekä ajattelevina autoina ja älykkäinä henkilökohtaisina avustajina.

Tekoäly auttaa myös pian suojautumaan paremmin kyberuhkilta.

Perinteiset kyberturvallisuuden ratkaisut sekä toimintamallit tulevat muuttumaan merkittävästi tekoälyn ja kognitiivisuuden seurauksena. Teknologian rooli muuttuu enemmän mahdollistajasta neuvonantajaksi.

Syntyy uusi kognitiivisen kyberturvallisuuden aikakausi, jossa uhkat päihitetään ajattelevalla, päättelevällä ja oppivalla turvallisuusjärjestelmällä.

Kognitiivinen turvallisuus auttaa muuttamaan kaiken saatavilla olevan tiedon konkreettisiksi toimenpiteiksi ja tuloksiksi. Tämä data voi olla organisaation sisäistä tai ulkoista, strukturoitua tai strukturoimatonta. Se kytkee yhteen ihmisille näkymättömät hämärät datapisteet mahdollistaen nopeamman ja täsmällisen uhkien havainnoinnin sekä niihin vastaamisen.

Uutta turvallisuustietoa tulee jatkuvasti käsittämätön määrä. Keskimääräinen organisaatio näkee yli 200.000 tietoturvatapahtumaa päivässä. Yritykset käyttävät 1.3 miljoonaa dollaria päivässä pelkästään väärien hälytysten käsittelyyn, tuhlaten näin lähes 21.000 tuntia. Tiedossa olevia haavoittuvuuksia on yli 75.000 ja joka kuukausi julkaistaan yli 60.000 tietoturvablogia. Tutkimusartikkeleitakin julkaistaan yli 10.000 joka vuosi.

Tämän päivän todellisuus on, että hälytyksiä ja poikkeamia on enemmän kuin mitä ehditään ja pystytään tutkimaan. Ajasta on jatkuva pula ja on jatkuva huoli siitä, että jotain isoa jää havaitsematta.

IBM on esitellyt ensimmäisen kyberturvallisuuden kognitiivisen avustajan, Watson for Cyber Securityn.

Watsonin avulla pystytään hyödyntämään tehokkaita kognitiivisia kyvykkyyksiä tietoturvatapahtumien ja poikkeamien tutkintaan sekä arviointiin turvallisuusanalyytikon puolesta.

Watson avaa hyötykäyttöön valtavan suuren määrän jalostettua tietoturvatietoa ja antaa näkemyksiä, jotka ovat olennaisia käsiteltävien tietoturvatapahtumien kannalta. Tätä tietämyskokoelmaa Watson kasvattaa ja mukauttaa jatkuvasti uudella tiedolla. Kognitiivisen tutkinnan avulla epäilyttävän toiminnan ja käyttäytymisen juurisyyt sekä mahdolliset muut havaintotekijät tunnistetaan. Watson luo sekä löytää polkuja että linkkejä, jotka jäävät ihmisiltä helposti huomaamatta. Watson siis oppii ja mukautuu eikä unohda.

Oheisessa esittelyvideossa kuvataan, miten Watson auttaa käyttäjiä tietoturvapoikkeamien selvittämisessä.

Mikäli haluat lisätietoja siitä, kuinka Watson for Cyber Security ja kognitiivisuus otetaan mukaan kyberturvallisuuden valvontaan ja varmistamiseen, ota yhteyttä meihin!