Varautuminen

Tärkeä osa kyberturvallisuuden rakentamista valvonnan ja reagoinnin lisäksi on riittävä varautuminen kyberuhkiin. Organisaation prosessit sekä järjestelmät tulee säännöllisesti testata ja  varmistaa henkilöstön riittävä osaaminen kyberturvallisuudesta.

Tarjoamme kyberuhkiin varautumiseen:

  • Haavoittuvuusskannausta 
  • Ulkoista ja sisäistä penetraatiotestausta
  • Sovellusten tietoturvatestausta
  • Kalastelukampanjoita henkilöstölle
  • Red Team -harjoituksia
  • Vaatimustenmukaisuuden konsultointia (esim. GDPR -vaatimukset)
  • Turvallisuuskonsultointi