Operatiivinen suunnittelu ja toimeenpano

Edistyneitä johtamisjärjestelmiä laadukkaan päätöksenteon tueksi