Combitech MAIJU

Combitech MAIJU ”Mobilization with Artificial Intelligence for Joint Units” - on moderni liikekannallepanon suunnittelu- ja toimeenpanojärjestelmä.

Kehittynyt tietomalli ja –arkkitehtuuri mahdollistavat järjestelmän sopeuttamisen käyttävän organisaation prosesseihin sekä loogisen käytettävyyden eri käyttötapauksiin. Järjestelmän avulla rakennat perustan joukkojen kokoonpanojen ja materiaalisen suorituskyvyn suunnittelulle sekä niiden perustamiselle.

Helppokäyttöisen modernin käyttöliittymän avulla sinun on helppo siirtyä suunnittelemaan joukkoja, kokoonpanoja, materiaalitarpeita sekä sijoittamaan henkilöitä erilaisiin tehtäviin. MAIJUn käyttöliittymä mahdollistaa myös nopean siirtymisen suunnittelutilasta operatiiviseen tilaan eri palveluiden ollessa yhden käyttöliittymän kautta saatavilla. MAIJU:n reaaliaikainen tilannekuva käytössä olevista resursseista, niiden sijainneista sekä joukkojen suorituskyvystä tuottavat perusteet päätöksenteon tueksi.

MAIJU:n käyttäjää tukevat automaatiot mahdollistavat nopeat muutokset ja vaikutukset tehtyihin suunnitelmiin. Tekoälyn avulla nopeutetaan organisaation prosesseja tuottamalla automaattisia esityksiä päätöksenteon tueksi.

Joukkojen perustamisen jälkeen joukot voidaan julkaista puolustushaaroille operatiiviseen johtamisjärjestelmään. Puolustushaarajärjestelmien kautta MAIJU:n tuodaan aina reaaliaikainen tilannekuva perustettujen joukkojen operatiivisesta tilanteesta.

Combitech MAIJUn avulla varmistat, että joukkosi ovat operatiivisessa käytössä alta aikayksikön ja teet päätökset suorituskykyjen todelliseen operatiiviseen käytettävyyteen perustuen.

Integraatiot viranomaisjärjestelmiin

MAIJU:n arkkitehtuuri tarjoaa tarvittavat rajapinnat tietojen vaihdolle, niin järjestelmään tuotavan informaation, kuin järjestelmästä esimerkiksi operatiivisen tilannekuvaan tuotettavalle tiedolle. Tyypillisimpiä liittyviä järjestelmiä ovat eri viranomaisten tietojärjestelmät, organisaation EAM-järjestelmä sekä C2-järjestelmät. Eri järjestelmistä MAIJU saa tiedon esimerkiksi palveluskelpoisista henkilöistä, resurssien saatavuudesta ja niiden varaamisesta sekä hankinnoista. Lisäksi rajapinta logistiikan tietojärjestelmiin mahdollistaa esimerkiksi yksilöllisen asejärjestelmien suorituskykytiedon tuottamisen.

MAIJU tukee keskitettyä käyttövaltuushallintaa sekä keskitettyä lokijärjestelmää tuottaen lokitiedot suoraan rajapinnan kautta sekä paikalliseen tiedostoon.

Moderni ratkaisu joukkojen liikekannallepanoon

MAIJU on mikropalveluarkkitehtuuriin perustuva järjestelmä, joka mahdollistaa järjestelmän sopeutuvuuden ja jatkuvan käytettävyyden. Sen palvelut ovat päivitettävissä yksittäin mahdollistaen katkottoman käytettävyyden, jolloin yksittäisen palvelun alhaalla olo ei näy käyttäjäkokemuksen heikentymisenä loppukäyttäjälle. Tämä on mahdollista, koska muut palvelut saavat haettua tiedot välimuistista ja tallennusoperaatiot suoritetaan asynkronisilla viestijonoilla.

Joukkotuotantojaksojen ja kertausharjoitusten suunnittelu

MAIJU:lla suunnitellaan poikkeusolojen joukkojen joukkotuotantojaksot. Uusien tuotantojaksojen avulla suunnitellaan tulevien saapumiserien vahvuudet koulutusorganisaatioittain, jotka kouluttavat joukkotuotantotavoitteiden mukaiset poikkeusolojen joukot. Koulutetut yksiköt sidotaan ja varustetaan MAIJU:lla suorituskykyiseksi kokonaisuudeksi.

Käyttäjää tuetaan automatisoiduilla toimenpiteillä. Kertausharjoitustapahtumia suunnitellaan myös käyttäen tuotantojaksoja. Kokoonpanoon kuuluville joukoille suunnitellaan kertausharjoitustapahtumia, joilla joukon poikkeusolojen vaatima osaamistaso ja suorituskyky ylläpidetään. Joukkojen kertausharjoitustapahtumat siirtyvät automaattisesti joukon operatiivisen käytettävyyden -arvioon, jonka perusteella tilannekuva joukon suorituskyvystä muodostetaan.

Ominaisuudet

  • Mikropalveluarkkitehtuurin perustuva moderni liikekannallepanon järjestelmä
  • Reaaliaikainen tilannekuva joukkojen operatiivisesta käytettävyydestä ja suorituskyvystä
  • Tuottaa automaattisesti esityksiä ja tilannekuvaa perustuen lähdejärjestelmistä saatuihin tietoihin
  • Automaattinen esitys materiaalin sitomisesta joukoille
  • Resurssitarvearvio joukkojen varustamisesta määrävahvuiseksi
  • Joukkojen reaaliaikainen materiaalinen suorituskyky
  • Perustettujen joukkojen jalkauttaminen puolustushaarajärjestelmiin
  • Reaaliaikainen perustamistarpeen ja resurssien tilannekuva
  • Tuottaa esityksiä henkilöiden sijoittamisesta uuteen tehtävään
  • Kutsuntojen järjestäminen sekä joukkotuotantojaksojen suunnittelu

 

Kiinnostuitko?

Kaipaatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä alla olevasta napista.

Lue lisää