Combitech Merileijona

Oikeaan tilannetietoon perustuva liikkuva johtaminen luo pohjan tehtävien onnistumisille nykypäivän taisteluympäristössä. Toimiakseen parhaan suorituskykyynsä mukaan, puolustusorganisaatiot tarvitsevat johtamisensa tueksi parhaat mahdolliset järjestelmät. Merileijona on Combitechin kehittämä, edistyksellinen merellinen johtamisjärjestelmä, joka takaa onnistuneiden merellisten operaatioiden suunnittelemisen ja toteuttamisen.

Järjestelmä tarjoaa yhteisen, karttaan perustuvan tilannekuvan, joka näyttää niin resurssit kuin myös omat ja vihollisen joukot. Merileijonan avulla operaatioiden suunnitteleminen sekä joukkojen jaottaminen ja käskyttäminen, on tehokasta ja nopeaa. Merileijona integroituu saumattomasti muihin järjestelmiin, kuten esimerkiksi CMS-järjestelmiin (Combat Management System), edistäen organisaationlaajuista sujuvaa yhteistyötä.

Merileijona on aktiivisessa, operatiivisessa käytössä ja se on testatusti NATO-yhteensopiva järjestelmä. Järjestelmän modulaarisuus yhdistettynä moderniin käyttöliittymään mahdollistavat Merileijonaan sisäänrakennettujen lukuisien erilaisien roolien näkymien räätälöimisen kulloiseenkin käyttötarkoitukseen sopivaksi.

Palvelupohjainen johtamisjärjestelmä

Merileijona tarjoaa käyttäjäorganisaatiolleen hyvin sopeutuvan ja modulaarisen mikropalvelurakenteen, josta löytyy useita erilaisia toiminnallisuuksia johtamisen tueksi.

Joukkojen tietojenpäivitys toimii FFT:n (Friendly Force Tracking) ja MIP4-rajapinnan (Multilateral Interoperability Programme) kautta sekä omille että koalitiojoukoille. Joukkojen suorituskyky, jaotus ja tapahtumat ovat helposti tarkasteltavissa kartalla visualisoinnin kautta, ja joukkojen tehtävät ilmaistaan helppolukuisen Tehtävä-matriisin avulla.

Tehtävien määrittelyn ja tarkastelun lisäksi järjestelmä tarjoaa suunnittelupalvelun, joka mahdollistaa tulevien operaatioiden suunnitelmien järjestelmällisen luomisen. Suunnittelupalveluun sisältyvän tiedon käyttöoikeuksien hallinnan avulla kohdistat oikeat tehtävät oikeille joukoille helposti. Tehtävienhallinta yhdistettynä suunnittelupalveluun liittää Merileijonan osaksi koko operaation elinkaarta.

Merileijonan kautta voidaan muodostaa, ylläpitää ja jakaa tilannekuvaa. Kartalla esitettävää tilannekuvaa voidaan rikastaa aluepalvelulla, jonka avulla pystytään merkitsemään kiinnostavia alueita ja niiden tarkoituksia. Paikkapalvelun avulla sijaintien hakeminen ja hahmottaminen helpottuvat.  Karttaan perustuvan tilannekuvan ohella Merileijona tukee tilannekuvan esittämistä myös tekstimuodossa useiden toimintojen avulla.

Helposti integroitavaa johtamista ajasta ja paikasta riippumatta

Toimijoiden tiedonjako on toteutettu tiedon replikaatiolla, jonka myötä synkronoitu data on alati käyttäjien saatavilla. Tiedon replikaatio myös mahdollistaa itsenäisen toimimisen ilman yhteyttä verkkoon, jolloin tiedot päivittyvät tietokantaan automaattisesti toimijan palattua takaisin verkkoon. Merileijonan hajautusominaisuudet mahdollistavat johtamisen ajasta ja paikasta riippumatta, taaten valmiuden ja toiminnan jatkuvuuden vaativissakin olosuhteissa.

Modulaarisen rakenteen ansioista Merileijonan integroiminen muihin järjestelmiin ja sovittaminen käyttäjäorganisaation tarpeisiin onnistuu vaivattomasti vain rakenteita muokkaamalla. Järjestelmä toimii kiinteänä työasemaohjelmistona.

Ominaisuudet

  • Mikropalvelurakenne sallii helpon räätälöitävyyden johtamisen tarpeisiin
  • Tiedon hajautus mahdollistaa liikkuvan johtamisen ajasta ja paikasta riippumatta
  • Helppo integroitavuus muihin järjestelmiin
  • Testattu NATO yhteensopivuus mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön
  • Karttapohjaisen yhteisen tilannekuvan muodostaminen, ylläpitäminen ja jakaminen
  • Kehittynyt käyttöliittymä on käyttäjälle tehokas ja selkeä

 

Kiinnostuitko?

Kaipaatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä alla olevasta napista.

Lue lisää