Combitech LTJ

Combitech LTJ – Logistiikan tietojärjestelmä – on materiaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseen kehitetty järjestelmäkokonaisuus. Järjestelmä on alun perin kehitetty sotilasilmailun suorituskykyjen ylläpitoon, mutta sen geneerinen toteutustapa yhdessä yllä- ja kunnossapidon samojen lainalaisuuksien kanssa mahdollistaa järjestelmän hyödyntämisen muidenkin kärkisuorituskykyjen osalta.

Järjestelmän vuosikymmeniä kattavan kehityksen kulmakivenä on ollut käyttäjälähtöisyys ja tämän vuoksi Combitech LTJ:n toteutustapa tukee käyttäjää kaikilla tasoilla prosessinmukaisessa toiminnassa. Jatkuva kehitys, niin käyttäjien tarpeesta, kuin asiantuntijoiden ideoiden pohjalta, varmistaa järjestelmän vastaavan toimintaympäristön sekä kehittyvien ja ylläpidettävien järjestelmien tarpeisiin, huomioiden samalla myös operaatioturvallisuuden.

Yksi järjestelmä operatiivisen käytettävyyden varmistamiseksi

Kriittisten puolustusjärjestelmien yllä- ja kunnossapitoon osallistuu useita eri toimijoita useista eri organisaatiosta. Käytettävien tietojärjestelmien on mahdollistettava niiden käyttö organisaation eri tasoilla sekä operatiivisen käytettävyyden ylläpitämiseen osallistuvissa siviiliorganisaatioissa. Combitech LTJ tarjoaa tarvittavat yllä- ja kunnossapidon kriittiset tiedot, sisältäen historiatiedot, keskitetysti yhdessä järjestelmässä, joka mahdollistaa vaivattoman kokonaissuorituskyvyn tilannekuvan hahmottamisen. Tämän myötä kaikki tarvittava tieto on kaikkien osapuolien saatavilla oikea-aikaisesti.

Resurssisäästöjä ja elinkaaren seurantaa tilannekuvan avulla

Järjestelmän tuottama reaaliaikainen ja realistinen tilannekuva operatiivisesta käytettävyydestä luo edellytykset päätöksenteolle ja resurssien suunnittelulle. Riittävä ja laadukas historiatieto mahdollistaa ennakoivan ja ennaltaehkäisevän kunnossapidon, jonka avulla suorituskyvyn oikea-aikainen käytettävyys pyritään varmistamaan riittävän pitkäkestoisesti. Lisäksi tekoälyn avulla toteutettu kunnossapidon optimointi mahdollistaa merkittävät resurssisäästöt, taaten järjestelmien ylläpitokustannuksien säilyvän hallittavissa olevalla tasolla.

Combitech LTJ:n ilmailun tarpeisiin kehitetyt ominaisuudet tukevat myös osiltaan materiaalisen suorituskyvyn rakentamiseen liittyviä prosesseja, kuten teknistä- ja käyttöön hyväksyntää sekä kenttäkoelupaprosessia. Järjestelmä tukee myös suorituskyvyn omistajan toimesta määritettäviä käyttöprofiileja, joiden toteutumista järjestelmällä voidaan seurata ja näin varmistaa järjestelmien elinkaaren toteutuminen suunnitelmien mukaisesti kattavien raporttien avulla.

Järjestelmien konfiguraatioiden hallinnasta menotarvesuunnitteluun

Combitech LTJ:n toteutus tukee useita erilaisia sallittuja konfiguraatioita (as designed, as built, as maintained) ja sen intuitiivinen käyttöliittymä ohjaa käyttäjää oikeisiin ratkaisuihin. Kaikille yksilöseurattaville laitteille ja järjestelmille asetetaan yksilölliset huolto- ja tarkastusvaatimukset.

LTJ rakentaa operatiivisen käytettävyyden kokonaistilannekuvan hyödyntäen järjestelmiin sidottujen laitteiden tilatietoja ja käyttötunteja, jonka avulla pystytään määrittämään koko järjestelmän tila – täysi operatiivinen suorituskyky, rajoitettu suorituskyky, käyttökiellossa ­­­– sekä jäljellä oleva käyttöaika ennen seuraavaa kunnossapidollista toimenpidettä.

Järjestelmä tuottaa lisäksi halutusta järjestelmäkokonaisuudesta realistisen tilannekuvan huomioiden käytössä olevat varaosat. Tämän tiedon avulla voidaan suunnitella ylläpidon menotarve tuleville vuosille asetetun operatiivisen käytettävyyden vaatimuksen mukaisesti sekä hyödyntää tietoa operatiivisessa suunnittelussa.

Ominaisuudet

  • Geneerinen toteutustapa mahdollistaa kaikkien järjestelmien ylläpidon suunnittelun ja toteuttamisen
  • Yksi järjestelmäkokonaisuus eri toimijoille, jossa kaikkien ylläpitoon liittyvien organisaatioiden toiminta – yksi ylläpidettävä tietojärjestelmä
  • Ylläpidon kustannustehokkuus ja ennaltaehkäisevä huollatus – kattavat raportointiominaisuudet
  • Realistinen tilannekuva operatiivisesta käytettävyydestä sekä ylläpidon menotarpeesta
  • Kattavat rajapinnat; operatiivinen johtaminen, ERP
  • Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja toteutus
  • Järjestelmän jatkuva kehitys
  • Käytettävissä TUVE-ympäristössä

Kiinnostuitko?

Kaipaatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä alla olevasta napista.

Lue lisää