Combitech MEDIATOR

Järjestelmäintegraatiot ovat verkottuneen toimintaympäristön elinehto. Riippumatta järjestelmäsi ominaisuuksista tai suorituskyvystä, ilman tiedonvaihtoa muiden järjestelmien kanssa, se tuo toimintaympäristöösi lisäarvoa vain rajoitetusti tai pahimmillaan jää täysin turhaksi. Puolustustoimijan järjestelmät ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä puolestaan asettaa vaatimuksia integraatioiden ylläpidolle ja kustannuksille. Modernin järjestelmäintegraation vaatimuksissa korostuu helppous, nopeus ja kustannustehokkuus, jotka saumattomasti yhdistyvät yhdeksi ratkaisupaketiksi.

Combitech MEDIATOR on vastaus sinun integraatiotarpeisiisi.

Mikä on Combitech MEDIATOR?

Combitech MEDIATOR on moderni ja modulaarinen integrointiratkaisu puolustustoimialan tarpeisiin. Sen avulla varmistat yhteensopivuuden ja yhteisoperaatiokyvyn käytössä olevien sekä tulevien järjestelmien ja johtamisjärjestelmien kanssa.

Combitech MEDIATOR yksinkertaistaa järjestelmien integraatiota ja varmistaa puolustusjärjestelmien elinkaaren kustannustehokkaasti ja huoltovarmasti. Combitech MEDIATOR:ia käyttämällä rajapintojen yhteensovittaminen ei jää järjestelmävalmistajien vastuulle, nopeuttaen täten myös järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottamista.

Käytössä olevien järjestelmien keskinäisen integroimisen lisäksi Combitech MEDIATOR mahdollistaa yksittäisen puolustusjärjestelmän tai -järjestelmäkokonaisuuden FMN (Federated Mission Networking) –yhteensopivuuden. MEDIATOR:in avulla voit muuntaa järjestelmän tuottamat tiedot tuettuihin viestimuotoihin sekä muodostaa yhteyden kansallisiin tai kansainvälisiin FMN-verkkoihin.

Modulaarinen ja monipuolinen yhteensovittaja

Combitech MEDIATOR tarjoaa valmiin tuotteistetun integrointiratkaisun sekä kokoelman valmiita rajapintamoduuleita erilaisiin sensori-, johtamis- ja tilannekuvajärjestelmien tarpeisiin. Moniin uusin käyttötarpeisiin ratkaisu on jo 70% valmis, ja jäljelle jää vain järjestelmäspesifien muutoksien toteuttaminen.

Combitech MEDIATOR tukee useita yhteys- ja tiedonvaihtomenetelmiä niin siviili- kuin sotilasstandardienkin puolelta. Uusien menetelmien tai kansallisien laajennusten lisääminen on yksinkertaisia, ja voidaan toteuttaa joko suoraan Combitechin tuottamana tai muun asiansa osaavan toimijan puolesta.

Tiedon jakamisen lisäksi järjestelmä toimii myös sen rajoittajana datan suodattamisen kautta. Combitech MEDIATOR toimii tiedon reitittäjänä ja muuntajana järjestelmiesi välillä, tarvittaessa rajoittaen sitä millaisia tietoja kullekin järjestelmälle viedään. Datakeskeinen tietoturvallisuus on keskeinen osa Combitech MEDIATOR:in toimintaa ja suunnittelua.

Integraation määrittely samassa paketissa

Rajapintojen teknisen toteutuksen lisäksi vastaamme integraation määrittelystä ja muutosten hallinnasta yhdessä järjestelmävalmistajan sekä muiden osapuolien kanssa. Näin myöskään turvallisuuskriittisiä tai muuten rajoitettuja rajapintadokumentaatiota ei tarvitse luovuttaa kaikille osapuolille.

Operatiivisena integraatioalustana toimimisen lisäksi Combitech MEDIATOR toimii integroinnin tukityökaluna. Combitech MEDIATOR mahdollistaa rajapintaviestien nauhoittamisen, toistamisen ja muokkaamisen testaamis- tai koulutustarkoituksiin.

Ominaisuudet

  • Toimii COTS-laitteistolla tai virtualisoituna asiakkaan ja ympäristön tarpeista riippuen
  • Helppokäyttöinen web-käyttöliittymä tukee useita käyttäjärooleja integraatioiden hallintaan ja tilannetietojen esittämiseen
  • Hyödyntää tehokasta ja skaalautuvaa Apache Kafka viestiväylää korkean suorituskyvyn takaamiseksi
  • Suodattaa integroitujen järjestelmien tuottamaa dataa tietoturvaluokan tai muiden haluttujen parametrien mukaan
  • Mikropalveluarkkitehtuuri mahdollistaa uusien toiminnallisuuksien ja integraatioiden lisäämisen vaivattomasti

 

Lue lisää