Jose, Product Owner – merkityksellisen työn arvo

Työtä ja lapsiperhearkea: näistä koostuvat Combitechilla työskentelevän Josen päivät. Vapaa-ajalla hän saattaa poiketa kuntosalilla tai viettää aikaa mieluisan, mutta vähemmälle jääneen jousiammuntaharrastuksensa parissa. 

OHJELMISTOKEHITTÄJÄSTÄ PRODUCT OWNERIKSI

Jose valmistui maisteriksi Jyväskylän yliopistosta kesällä 2018. Kesän viiletessä syksyksi, edessä häämötti tulevaisuuden uran valitseminen. Opinnot tietotekniikan parissa mahdollistivat työllistymisen monille erilaisille aloille, mutta puolustus- ja turvallisuusalan työt ovat merkityksellisyydessään aina vetäneet Josea puoleensa. Kun hänen eteensä osui Combitechin työpaikkailmoitus, jossa mainittiin työskenteleminen puolustusalan ratkaisujen parissa, Josen seuraavat askeleet olivat selvät.  

”Täällä tietää, että työllä on merkitystä. Tämä on tärkeä ala yhteiskunnallisesti ja siten myös jokaiselle meistä. Saan olla mukana jossain itseäni suuremmassa.”

Josen mielenkiinto alaa kohtaan näkyi heti alusta asti korkeana motivaationa ja työhön tarttuvana asenteena, jotka noteerattiin varsin nopeasti. Elettiin kesää 2019, kun Joselta kysyttiin olisiko hän kiinnostunut juuri aukeavasta Product Ownerin tehtävästä. Combitechilla Jose oli tuolloin ehtinyt olla noin puoli vuotta ohjelmistokehittäjän tehtävissä, ja Product Ownerin saappaat tuntuivatkin varsin isoilta.

”Vasta hiljaa mielessäni olin ehtinyt hieman haaveilla asiasta, kun silloinen esimieheni kysyi, olisinko kiinnostunut tehtävästi. Vastasin myöntävästi, vaikka samalla kovasti pohdin, onko minulla todella kaikki edellytykset tehtävässä toimimiseen. Olen kuitenkin saanut kokea kasvavani tehtävän mukana, ja apua sekä hyviä neuvoja olen saanut aina kun vain olen niitä osannut pyytää.”

Product Ownerin työtä Jose kuvailee vaihtelevaksi ja monipuoliseksi.

”Minulla ei oikeastaan ole tyypillistä työpäivää, mutta toki samat teemat toistuvat: projektien seurantaa, toiminnallisuuksien kartoittamista, asiakaskommunikaatiota sekä tiimin tulevien tekemisten suunnittelemista.”

Vaihtelevat työt tuovat mukanaan joustavuutta ja mahdollistavat tasapainottelun enemmän ja vähemmän kiinnostavien tehtävien välillä.

”Tässäkin tehtävässä on enemmän ja vähemmän mieluisia hommia. Homma on onneksi sen verran joustavaa, että niiden välillä voi vaihdella vähän fiiliksen mukaan. Yleensä sitä sitten lopulta ennen pitkää löytyy motivaatio niiden vähemmän mieluisienkin tehtävien tekemiseen,” Jose naurahtaa.

JATKUVA KEHITTYMINEN

Eväitä nykyiseen tehtäväänsä Jose kokee saaneensa etenkin yliopisto-opintojen myötä, erityisesti uuden tiedon omaksumisen, laajojen kokonaisuuksien käsittelemisen ja itsensä johtamisen suhteen.

”Akateemiset taidot ja itseensä ohjaaminen kantavat pitkälle. Opintojen kautta osaan yhdistää abstraktin ajattelutavan tulevaisuuden tarpeiden hahmottamiseen ja konkretisoimiseen.”

Asioiden suunnitteleminen ja ihmissuhteiden ylläpitäminen yhdessä kaupallisien prosessien hahmottamisen ja teknisen ymmärtämisen kanssa muodostavat puolestaan hyvän perustan Product Ownerin tehtävissä pärjäämiselle sekä jatkuvalle uuden oppimiselle.

”Tehtävässä oppii koko ajan jotain uutta työmäärien arvioimisesta, tarjousten tekemisestä, eri muuttujien huomioon ottamisesta sekä asiakkaiden parissa työskentelemisestä. Etenkin omista virheistä oppii paljon, silloin siis kun jotain muuttujaa ei ole osannut kaiken keskellä ottaa huomioon”

Työt saattavat ajoittain olla hyvinkin nopeatempoisia, mutta kiireellisempiä kausia seuraa rauhallisempia kausia, jotka mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja tulevaisuuden visioiden laatimisen.

”Joskus saattaa olla viisikin eri projektia samalla kvartaalilla. Tällöin on tärkeää kyetä priorisoimaan projekteja keskenään ja ristiin. On pidettävä mielessä budjetit ja resurssit sekä ylläpidettävä kommunikaatiota asiakkaiden kanssa. Positiivinen fiilis kantaa, vaikka olisi menossa rauhattomampi kausi.”

KOMMUNIKOIMISEN TAITO

Josen mukaan alalla saattaa välillä vallita kommunikaation illuusio, joka korostuu etenkin asiakkaiden kanssa työskenneltäessä. Josen roolissa onkin ensisijaisen tärkeää osata kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa.

”Meillä ihmisillä on usein eräänlainen illuusio siitä, että ymmärrämme toisiamme, vaikka tilanne ei ihan niin olisikaan. Termitkin, joilla asioista puhutaan saattavat olla samat, mutta tarkoitus täysin eri. Aina täytyy varmistaa, että ollaan samalla linjalla asiakkaan ja muiden osapuolten kanssa.”

Kommunikoiminen ja ihmisläheinen lähestymistapa yhdessä proaktiiviseen asenteen kanssa ovatkin Josen vahvuuksista, joiden avulla hän selvittää ja koordinoi haastavampiakin asioita.

”On ymmärrettävä, että asiat voivat olla ikäviä ja on uskallettava nostaa kissa pöydälle. Asiat harvoin korjaantuvat itsestään, vaan vaaditaan, että joku ottaa asian hoidettavakseen. Olen huomannut, että asiat ratkeavat huomattavasti paremmin, kun sovitaan selvästi kuka tekee ja mitä.”

Kommunikaatio, selkeät roolit ja keskinäinen kunnioitus rakentavat yhteisen tekemisen ja onnistuneiden projektien perustan.

”Meillä on todella hyvä tiimi: Hyvä yhteishenki, tekemisen meininki ja keskinäinen kunnioitus. En koe, että tiimin sisällä olisi arvoasemia, vain erilaisia rooleja. Jos muun tiimin tarkoituksena on pohtia ja toteuttaa enemmän nykyhetkeä ja käytännön asioita, niin oma tehtäväni on pohtia, suunnitella ja päättää tulevista asioista. En ole sikäli tiimin yläpuolella, tämä on vain oma roolini meidän tiimissä.”

Erityisesti Jose kertoo motivoituvansa hyvästä palautteesta ja mahdollisuudesta olla osana projektien ja yrityksen positiivista kehitystä. Vahva luottamus Combitechin tulevaisuuteen antaa Joselle energiaa ja kannustaa häntä yrittämään parhaansa.

”Täällä on fiilis, että mennään eteenpäin ja pysähdykset ovat vain väliaikaisia. Meillä on edessä loistava tulevaisuus. Meillä on hyviä tiimejä ja vahvaa osaamista kaikilla tasoilla.”

Josen vinkki uudelle työnhakijalle:

”Täällä on töissä hauskoja, taitavia ja kaikin puolin tutustumisen arvoisia tyyppejä. Osa on vähän hiljaisempia, kuten alalla vähän kuuluukin, mutta suosittelen tutustumaan ihmisiin. Joka tapauksessa täällä on mahtavia tyyppejä töissä!”