Minna, Product Owner – uusi, vanha arki

Työpaikan vaihtaminen ja uuden työn aloittaminen tarjoavat mahdollisuuden testata siipiä uudessa ympäristössä. Omien rajojensa tunteminen on kuitenkin työelämässä tärkeätä, ja välillä paluu tuttuun yritykseen onkin seuraava oikea askel. Näin kävi myös Minnalla, jonka matka Combitechilla sai jatko-osan hänen palattuaan takaisin oman tiiminsä pariin.

UUTTA NÄKÖKANTAA ETSIMÄSSÄ

Vajaat kaksikymmentä vuotta suuressa kansainvälisessä firmassa ohjelmistokehittäjän tehtävissä antoi Minnalle runsaasti omaan alaan kohdistuvaa osaamista. Hän kuitenkin halusi nähdä mitä muuta hän osaisi tehdä ja päätti palata takaisin kirjojen ääreen kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan.

”Lähdin koulunpenkiltä keräämään uutta näkökulmaa, jonka avulla voisin edetä urallani. Vanha työni oli työ melko spesifistä, eikä siitä saatua oppia voinut hyödyntää sellaisenaan muissa työpaikoissa. Siksi kannatti lähteä opiskelemaan lisää uusia asioita.”

Opintojensa aikana Minna päätyi Combitechille Scrum Masteriksi. Lopulta hänelle tarjoutui myös mahdollisuus tehdä gradunsa yritykselle.

”Sain täältä todella mielenkiintoisen aiheen ja paljon tukea gradun tekemiseen,” Minna kiittelee.

Minnan gradun valmistumisen aikoihin Combitechilla elettiin organisaatiorakenteen muutosaikakautta, jonka seuraksensa hänet sijoitettiin uuteen tehtävään. Uusi työ finanssipuolella business analyytikkona ei kuitenkaan vastannut Minnan odotuksia. Tehtävässä korostui eurojen pyöritteleminen ja Minna kaipasikin softan parissa työskentelemistä. Lopullinen lähtöpäätös syntyi, kun finanssipuolen tehtäviin yhdistettiin myös hänen aikaisemmat Scrum Masterin tehtävät.

 ”Piti vetää kahta tiimiä finanssitehtävien osalla. Minulla oli monta rautaa tulessa ja koin, että en voinut keskittyä mihinkään kunnolla enkä päässyt tekemään sellaisia tehtäviä, jotka oikeasti kiinnostivat.”

Lähtöpäätöstä puolsi myös Minna toive päästä työskentelemään hänen uutta koulutustaan vastaavien tehtävien parissa, ja etenkin tiedolla johtaminen veti puoleensa. Lopulta Minna siirtyi Combitechilta konsulttifirmaan, jossa hän sai viimein mahdollisuuden työskennellä data-puolen tehtävien parissa.

PALUU KOTIIN

Työt konsulttifirmassa olivat mielenkiintoisia ja Minnan koulutusta vastaavia, mutta määrällisesti runsaita. Töiden hajanaisuus ja jatkuva kiire kuormittivat pidemmällä aikavälillä.

”Välillä saattoi olla 15 projektia samaan aikaan menossa. Poukkoilin palaverista toiseen, enkä voinut keskittyä asioihin kunnolla,” Minna muistelee.

Kun Combitechilta otettiin yhteyttä ja kerrottiin, että Product Ownerin paikka olisi vapaana, ajatukset takaisinpaluusta heräsivät. Puoltavina tekijöinä Minnan vaakakupissa painoivat myös tilaisuus palata takaisin tuttuun projektin ja omaan tiimiin.

”Combitechilta otettiin yhteyttä ja kerrottiin, että olisi Product Ownerin paikka vapaana. Kyllähän se lämmitti mieltä, kun minut haluttiin takaisin ja täällä oltiin valmiiksi pohdittu mitä saattaisin haluta tehdä. Tiesin myös, että täällä on aina järkevä työmäärä. Lisäksi, mahdollisuus palata takaisin tuttuun tiimiin sekä tutun projektin pariin houkuttivat.”

Puolenvuoden tauon jälkeen paluu tuttuun työilmapiiriin tuntui yllättävän luonnolliselta.

”Täällä on todella ihania ihmisiä töissä, joita oli tullut ikävä. Oli kiva tulla takaisin,” Minna kertoo.

Uusista asioista inspiroituva Minna kertookin odottavansa innolla mitä Product Ownerin työt tuovat tullessaan. Erityisesti hän kertoo motivoituvansa uusien ratkaisuiden löytämisestä yhdessä oman tiiminsä kanssa.

”Uskon, että pääsen viimein hyödyntämään koulutustani tiedolla johtamisen parissa ja pääsen vetämään projektia loogisien päätöksien pohjalta. Tykkään ratkoa asioita ja pohtia niiden toteuttamista yhdessä tiimin kanssa. Asioiden selvittäminen yhdessä tiimin kanssa on parasta.”

ORGANISAATION JATKUVA KEHITTYMINEN

Paluunsa jälkeen Minna on havainnut positiivisia muutoksia Combitechin toiminnassa. Kuluneen puolenvuoden aikana yritykseen on luotu uusia rooleja, jotka Minnan mukaan edesauttavat asioiden selkeyttämistä ja takaavat laajempien näkemyksien toteuttamisen. Projektien yhteen nivottaminen ja yleisen sisäisen kommunikaation vahvistaminen puolestaan kasvattavat Minnan mielestä kaikkien työntekijöiden motivaatiota.

” Täällä haetaan aktiivisesti uusia ratkaisuita ja toiminnan kehitystapoja. Työntekijät tietävät nykyään paremmin mitä varten he jotakin tiettyä tehtävää tekevät. Motivaatio on suurempi, kun voidaan nähdä oman työn merkitys.”

Vapaus ja vastuu yhdistettynä uusiin oppimismahdollisuuksiin luovat pohjan työssä viihtymiselle. Erityisen positiivisena Combitechin toiminnassa Minna näkee jokaisen työntekijän mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä.

”Kukaan ei täällä seiso vieressä ja katso miten tehtävät edistyvät. Oma työ on voitava omistaa ja pitää olla mahdollisuuksia tehdä päätöksiä omasta työstä. Täällä jokaisella on mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa ja osaamistaan laajempien road-mappien avulla.”

Uuden työn ohella Minnan arkea ovat rikastamassa hänen perheensä sekä hänen valokuvausharrastuksensa. Vuosien varrella Minna on havainnut, että tasapainon löytäminen työn ja muun elämän välillä ovat tärkeitä työssä jaksamisen ja viihtymisen kannalta. Ohjeenaan hän kertoo, että ei vie töitään mukanaan kotiinsa, vaan jättää ne suosiolla työpaikalle.

”Haluan pitää vapaa-ajan vapaa-aikana. On tunnistettava omat rajansa.”

Minnan vinkki uudelle työntekijälle:

”Ole avoin ja kysy rohkeasti.”