Koulutus ja simulaatiot

Yhä laadukkaampaa koulutusta simulaatioiden avulla

Sotilasyksikköjen suorituskyky rakentuu yksilöiden ja joukon taidoista, tahdosta sekä varustuksesta. Näistä ensimmäiseen voidaan vaikuttaa laadukkaalla sotilaskoulutuksella, josta osa voidaan myös toteuttaa simuloituna virtuaalisissa ympäristöissä. Kuitenkin virtuaalisenkin koulutuksen luoma suorituskyky realisoituu täysin vasta oikeassa ympäristössä oikeilla yksiköillä ja johtajilla live-harjoituksissa. Onnistuneiden taisteluharjoitusten järjestäminen vaatii laadukasta valmistelua ja skenaarioiden luomista. Lisäksi nykyajan taisteluharjoituksissa korostuu harjoituksissa käytettävien apuvälineiden suurempi rooli. Tällaisia harjoituksia tukevia apuvälineitä ovat esimerkiksi taistelusimulaattorit, joilla kyetään nostamaan harjoituksen osallistujien motivaatiota, tarjoamaan realistista tilannekuvaa sekä arvioimaan suorituksia palautteen kera harjoituksien tauotessa. Meillä Combitechillä on vuosien kokemus kaksisuuntaisten simulaatioiden tuottamisesta asiakkaillemme sekä myös näiden simulaatioiden palautteiden fasilitoimisesta.

Kustannustehokkuutta manuaalisten prosessien digitalisoinnilla

Sotilaskoulutuksen peruskoulutusvaiheessa koulutuksen kehitystä ajavat erityisesti kaksi asiaa; aika ja kustannukset ja niiden myötä digitalisaatio. Digitalisoimalla tunnistettuja manuaalisia prosesseja, voidaan saavuttaa säästöjä sekä rahan kulutuksessa, kuin myös ajankulutuksessa. Me olemme Combitechillä lähestyneet sotilaskoulutuksen prosesseja kehittäen uusia ratkaisuja helpottaaksemme ja poistaaksemme näitä manuaalisia prosesseja samalla mahdollistaen asiakkaillemme yhä tehokkaamman resurssien käytön.

KASI& SAS -tuki ja ylläpito

Kumppanin palvelulla korkeaa käytettävyyttä

Pasi Hirvonen

Johtaja, Puolustus, Strategiset asiakkuudet

pasi.hirvonen@combitech.com