Ratkaisut

Nykyaikaisia ja suorituskykyisiä ohjelmistoratkaisuja sekä luotettavaa kumppanuutta.

Luotettavia ja loogisia ohjelmistoratkaisuja puolustustoimialalle

Henkilöstömme toimialaosaaminen ja vuosikymmenten kokemus kriittisten ohjelmistoratkaisujen tuottajana luovat Combitechista luotettavan kumppanin tulevaisuudenkin vaativiin tarpeisiin. Kumppanuuteen perustuvan yhteistyömme kautta olemme määritelleet, kehittäneet ja ylläpitäneet huoltovarmuuskriittisiä järjestelmäkokonaisuuksia menestyksellä. Kehitetyissä ratkaisuissa korostuvat looginen käyttökokemus, modernit teknologiat ja kustannustehokkuus sekä luotettavuus niin ratkaisun kuin asiakkuuden osalta. 

Ratkaisumme tukevat päätöksentekoa organisaation eri tasoilla; taistelutekniseltä tasolta aina strategiseen suunnitteluun. Ratkaisumme tuottavat ja muodostavat tilannekuvaa mahdollisesta uhkasta, omista joukoista ja resursseista sekä toimintaympäristöstä yleisesti sekä mahdollistavat niihin liittyvän suunnittelun ja toimeenpanon.

NATO

Osaamista ja kokemusta

2300+

Asiantuntijaa

30+

Toimipistettä

70+

vuotta kokemusta

Operatiivinen suunnittelu ja toimeenpano

Mahdollistamme reaaliaikaisen tuen operatiiviseen päätöksentekoon. Jokaisen sotilasoperaation keskiössä on reaaliaikainen ja realistinen tilannekuva. Tilannekuvalla mahdollistetaan tilanneymmärryksen muodostuminen, johon vaikuttaa myös aiemmin koetut ja opitut asiat.

Meillä on vuosien kokemus eri tasoisten johtamisjärjestelmäpalveluiden ja -ratkaisuiden tuottamisesta, jotka mahdollistavat parhaan mahdollisen tuen komentotason päätöksenteon.

Elektroninen sodankäynti

Kaikki nykypäivän sotilasoperaatiot ovat vahvasti kytköksissä elektromagneettiseen spektriin (EMS) ainakin jossain vaiheessa niiden toteutusta. Organisaatioiden kyky hallita EMS:ä on yksi elintärkeistä kyvykkyyksistä modernissa toimintaympäristössä.


Elektronisen sodankäynnin (ELSO) kyvykkyyksien ja ymmärryksen avulla pystyt tehostamaan tilannetietoisuutta, joka tukee johtajiesi päätöksentekoa. Organisaatioisi ELSO-kyvykkyys määrittää kykynne suojautua elektronisilta hyökkäyksiltä, mutta myös omat mahdollisuutenne elektroniseen hyökkäykseen ja harhauttamiseen.

Toiminnan resurssointi

Nykyaikaisten sotilasjärjestelmien ylläpito on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut moniulotteisemmaksi ja resursseja vaativammaksi. Realistinen tilannekuva järjestelmien operatiivisesta käytettävyydestä on perusta valmistautumisessa, varautumisessa sekä päätöksenteosta.

Nykyaikaisilla järjestelmien ylläpitoon kehitetyillä ohjelmistolla kyetään tuottamaan päätöksenteontueksi reaaliaikainen ja realistinen tilannekuva materiaalisesta suorituskyvystä yksilöiden ja järjestelmäkokonaisuuksien osalta. Ilman tällaista järjestelmää sekä sen ja johtamisjärjestelmän välistä tiedonvaihtoa päätöksenteko perustuu todennäköisesti kuukausia vanhaan tilannekuvaan.

Sensori- ja järjestelmäintegraatiot

Kehittyneimmätkin sotilasjärjestelmät saavuttavat vain rajoitetun operatiivisen kyvykkyyden ilman integraatioita taistelualueella olevien muiden järjestelmien ja johtamisjärjestelmien välillä.

Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus erilaisten sensorijärjestelmien ja järjestelmäkokonaisuuksien integroimisesta erilaisia standardeja käyttäen niin kansallisessa kuin kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Koulutus ja simulaatiot

Sotilasyksikköjen suorituskyky rakentuu yksilöiden ja joukon taidoista, tahdosta sekä varustuksesta. Kehittynyt sotilaskoulutus suoritetaan nykyään virtuaalisen luokkahuonesimuloinnin ja tosielämän harjoituksien yhdistelmänä. Laadukkaan koulutuksen salaisuus piilee hyvässä valmistelussa ja skenaarioiden suunnittelussa.

Tekniset harjoitusapuvälineet nostavat osallistujien motivaatiota, antavat realistisen tilannekuvan meneillään olevasta taistelusta ja antavat suoraa palautetta sekä sotilaille että järjestelmille. Digitalisoimalla tunnistettuja manuaalisia prosesseja, voidaan saavuttaa säästöjä sekä rahan että ajan kulutuksessa.

Joni Laitinen

Head of Solutions

joni.laitinen@combitech.com