Sensori- ja järjestelmäintegraatiot


Kehittyneimmätkin sotilasjärjestelmät saavuttavat vain rajoitetun operatiivisen kyvykkyyden ilman integraatioita taistelualueella olevien muiden järjestelmien ja johtamisjärjestelmien välillä.

Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus erilaisten sensorijärjestelmien ja järjestelmäkokonaisuuksien integroimisesta erilaisia standardeja käyttäen niin kansallisessa kuin kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Täysi kyvykkyys sujuvilla integraatioilla

Pahimmassa tapauksessa puuttuva tai vaillinainen tiedonvaihto joukkojen tilanteesta ja toiminnasta saattaa aiheuttaa omia tappioita heikosta tilannekuvasta johtuen. Integraatioiden keskiössä on näin ollen omien joukkojen tila- ja paikkatieto vihollistilanteen lisäksi. Järjestelmä ilman integraatiota ja vajaalla yhteistoimintakyvyllä on vastustajalle helpohko kohde lamautettavaksi, esimerkiksi elektronisen sodankäynnin keinoin, johtuen sen rajallisesta kyvykkyydestä tilannekuvan luomiseen. Millään järjestelmällä ei ole samaa kyvykkyyttä itsessään, mitä laadukas integraatio tuottaa.

Tiedonvaihdon parannuksia ja pidennetty elinkaari

Integraation kautta saavutettavan tiedonvaihdon voidaan ajatella olevan voiman moninkertaistaja mahdollistaen ketterien ja joustavien taistelutapojen hyödyntämisen, niin taisteluteknisellä, kuin joint-tasolla, jossa kaikkien suorituskykyjen hyödyt on jaettavissa. Lisäksi integraatiot tuovat kaikille joukoille lisää käytettävyyttä, taistelunkestävyyttä sekä yllätyksellisyyttä. Niin kansallinen kuin kansainvälinen yhteensopivuus ja sen avulla toteuttava tiedonvaihto on avainasemassa onnistuneissa sotilasoperaatioissa. Järkevästi suunnitellun ja toteutetun integraation avulla jo käytössä olevien järjestelmien elinkaarta voidaan kustannustehokkaasti pidentää saattamalla ne yhteensopiviksi muuttuvan infrastruktuurin kanssa.

Kokonaisvaltainen tilannetieto integraation avulla

Nykyiset tarjolla olevat ja hankittavat sotilasjärjestelmät ovat sensoreita itsessään tuottaen sekä raakadataa ja tilannekuvaa yhteiseen tarpeeseen. Kyky välittää, ottaa vastaan ja hyödyntää useista eri lähteistä saatavaa informaatiota erilaisia tiedonvaihto- ja tiedonsiirtomenetelmiä käyttäen mahdollistaa fuusioidun tunnistetun tilannekuvan muodostamisen ja sen edelleen jakamisen joukoille. Reaaliaikainen ja kattava tilannekuva luo perustan yhteiselle tulenkäytölle ja keskitetyille operaatioille.

Mediator

Moderni ja modulaarinen puolustusjärjestelmien integrointiratkaisu,
jonka avulla varmistat yhteensopivuuden ja yhteisoperaatiokyvyn
käytössä olevien sekä tulevien järjestelmien
ja johtamisjärjestelmien kanssa.

Joni Laitinen

Head of Solutions

joni.laitinen@combitech.com