Toiminnan resurssointi

Kattavaa toimintakyvyn tilannekuvaa ja huollon tekoälyavusteista optimointia


Nykyaikaisten sotilasjärjestelmien ylläpito on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut moniulotteisemmaksi ja resursseja vaativammaksi.

Nykyaikaisilla järjestelmien ylläpitoon kehitetyillä ohjelmistolla kyetään tuottamaan päätöksenteontueksi reaaliaikainen ja realistinen tilannekuva materiaalisesta suorituskyvystä yksilöiden ja järjestelmäkokonaisuuksien osalta.

Asiantuntijoillamme on vuosikymmenten kokemus logistiikan tukijärjestelmien määrittelystä, kehittämisestä ja tukemisesta yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Tukea nykyaikaiseen logistiikkaan

Nykyajan järjestelmät koostuvat enenevissä määrin korkeasta teknologiasta ja ohjelmistoista, joille on tyypillistä aikaisempaa lyhyempi elinkaari tai saatavuuden vaarantuminen oletetun elinkaaren aikana. Järjestelmän alijärjestelmät saattavat kaikki olla yksilöseurattavia ja niillä on määritelty oma huolto- ja tarkastusohjelma. Useilla sotilasorganisaatioilla saattaa olla resursseja materiaalisen suorituskyvyn hankkimiseen, mutta ei suorituskyvyn ylläpitoon tai siihen tarvittavaan henkilöstöön.

Ajankohtaista tilannetietoa resurssien optimointiin

Realistinen tilannekuva järjestelmien operatiivisesta käytettävyydestä on perusta valmistautumisessa, varautumisessa sekä päätöksenteosta. Ilman nykyaikaista järjestelmien ylläpitoon kehitettyä ohjelmistoa sekä sen ja johtamisjärjestelmän välistä tiedonvaihtoa päätöksenteko perustuu todennäköisesti kuukausia vanhaan tilannekuvaan.

Datan avulla tehtäviä resurssisäästöjä

Ylläpitoon käytettävien resurssien optimointi vaatii määrätietoisesti kerättyä ja analysoitua historiatietoa. Analyysin avulla kyetään määrittelemään perustellut ennakoivat sekä ennaltaehkäisevät huolto- ja tarkastusohjelmat vaarantamatta suorituskykyjen käytettävyyttä aikaansaaden resurssisäästöä. Historian ja tilannekuvan kautta saadaan realistinen perusta varautumiselle, joka vastaa poikkeusolojen käytettävyysvaatimuksiin. Muutaman prosentin kustannussäästöillä on suuri vaikutus kokonaisuudessa ja sen avulla voidaan nostaa muiden järjestelmien käytettävyyttä kasvattamatta ylläpitobudjettia.

LTJ - logistiikan tietojärjestelmä

Materiaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseen kehitetty
kokonaisvaltainen järjestelmä kaikille yllä- ja kunnossapitoon
osallistuville järjestelmille.

 

Joni Laitinen

Head of Solutions

joni.laitinen@combitech.com