Operatiivinen suunnittelu ja toimeenpano

Edistyneitä johtamisjärjestelmiä laadukkaan päätöksenteon tueksi


Jokaisen sotilasoperaation keskiössä on reaaliaikainen ja realistinen tilannekuva. Tilannekuvalla mahdollistetaan tilanneymmärryksen muodostuminen, johon vaikuttaa myös aiemmin koetut ja opitut asiat. Tilanneymmärryksen avulla tehdään päätös.

Johtamisjärjestelmien keskiössä on muodostaa riittävä, laadukas ja reaaliaikainen tilannekuva sekä esittää se ymmärrettävässä muodossa päätöksen teon tueksi.
Mitä nopeammin järjestelmät kykenevät välittämään, vastaanottamaan ja muodostamaan havainnoista tilannekuvaa, sitä paremmat edellytykset on käynnistää toiminta vastustajaa kohtaan nopeammin. On sitten kyseessä hyökkäyksellinen tai puolustuksellinen operaatio.

Oikeanlaista tilannekuvaa, onnistuneita operaatioita

Nykyaikaisessa verkostoituneessa ympäristössä informaation ja havaintojen määrä ei ole haaste. Haaste piilee siinä, että juuri oikea informaatio esitetään oikealla tasolla tilannekuvan muodossa. Tilannekuva saattaa helposti saturoitua liiallisesta tai väärän tasoisesta informaatiosta, joka itse asiassa hidastaa päätöksentekokykyä. Kenraalin ja joukkueen johtajan tilannekuvatarpeet eroavat toisistaan, mutta ne pystytään tarjoamaan kuitenkin samassa järjestelmässä. Johtamisjärjestelmissä korostuukin käyttäjäkohtainen kustomointi, jotta eri tasoja tuetaan optimaalisesti. Yhteen järjestelmäkokonaisuuteen perustuvan johtamisjärjestelmän käyttäminen pienentää ylläpito- ja kehityskustannuksia.

Combitech Oy:llä on vuosien kokemus eri tasoisten johtamisjärjestelmäpalveluiden tuottamisesta. Osaamisalueemme liittyvät kaikki toisiinsa yhdistyen parhaaseen mahdolliseen päätöksenteon tukeen.

 

Merileijona

Suorituskykyinen merellinen C2-järjestelmä.

 

PADDY

Helposti integroitava sanomaeditori.

 

MAIJU

Moderni liikekannallepanon suunnittelu- ja toimeenpanojärjestelmä.

Joni Laitinen

Head of Solutions

joni.laitinen@combitech.com