Koulutus ja simulaatiot

Tehokasta ja modernia koulutusta simulaatiolla


Sotilasyksikköjen suorituskyky rakentuu yksilöiden ja joukon taidoista, tahdosta sekä varustuksesta. Kehittynyt sotilaskoulutus suoritetaan nykyään virtuaalisen luokkahuonesimuloinnin ja tosielämän harjoituksien yhdistelmänä. Laadukkaan koulutuksen salaisuus piilee hyvässä valmistelussa ja skenaarioiden suunnittelussa.

Digitalisoimalla tunnistettuja manuaalisia prosesseja, voidaan saavuttaa säästöjä sekä rahan että ajan kulutuksessa. Tekniset harjoitusapuvälineet nostavat osallistujien motivaatiota, antavat realistisen tilannekuvan meneillään olevasta taistelusta ja antavat suoraa palautetta sekä sotilaille että järjestelmille, mikä tarjoaa organisaatioille vankan pohjan oppimisprosessin kehittämiseen.

Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus kaksisuuntaisten simulaatioiden tuottamisesta sekä näiden simulaatioiden palautteiden fasilitoimisesta.

SnipeIT

Combitechin SnipeIT on edistyksellinen, neuroverkkoja hyödyntävä tietojärjestelmä, joka nopeuttaa koulutustapahtumia.

SnipeIT optimoi ampumakoulutustapahtumien ajankäyttöä keräämällä ammuntojen tulokset digitaalisesti sekä tarjoamalla rajapinnan, jonka avulla tulokset ja ammuntaan liittyvä informaatio siirretään tietojärjestelmiin. Järjestelmän käyttöalustaksi soveltuu esimerkiksi tablet-tietokone, jolloin tulokset
voidaan kerätä ottamalla kameralla kuva ampumataulusta.

SnipeIT soveltuu kaikkien ampumakoulusta toteuttavien organisaatioiden käytettäväksi.

Pasi Hirvonen

Johtaja, Puolustus, Strategiset asiakkuudet

pasi.hirvonen@combitech.com