Suunnittelun periaatteet

Combitechin suunnittelun periaatteet

Voimme ylpeydellä todeta, että tuotamme asiakkaillemme laadukkaita järjestelmiä, jotka seuraavaat neljää määrittämäämme suunnittelun periaatetta. Tämä varmistaa sen, että luomamme ratkaisut ovat aina taattua Combitech-laatua! Suunnittelumme periaatteissa tiivistyy minkälaisia ratkaisuja haluamme luoda ja mikä on meidän silmissämme hyvää suunnittelua.

1. Tylsyydessään toimiva ja tehokas tietojärjestelmä

Järjestelmämme ovat luotettavia, vakaita ja laadukkaasti toteutettuja sekä huolellisesti testattuja ja asiallisesti dokumentoituja. Ne ovat käyttövarmoja, tehokkaita ja käytettäviä. Meillä on yhteinen tahtotila miettiä, miten tuotteista tulisi parempia.

2. Käyttäjänsä huomioiva ja tunteva suunnittelu

Käyttäjän ja asiakkaan kuunteleminen on suunnittelumme perusta. Huomioimme kaikessa toiminnassamme heidän toiveensa ja tarpeensa. Tavoitteenamme on tehdä säännöllistä ja systemaattista käyttäjä- ja asiakastestausta. Reagoimme nopeasti käyttäjien ja asiakkaiden toiveisiin.

3. Loogisuudessaan lyömätön ja yhtenäinen käyttöliittymä

Toteutamme käyttötarkoitusta palvelevia käyttöliittymiä, jotka ovat yhtenäisiä, selkeitä, sulavia ja loogisia. Harmoniset ja brändimme mukaiset käyttöliittymät eivät tule käytön tielle. Minimoimme kompleksisuuden ja kognitiivisen kuormituksen. Käyttöliittymämme ohjaavat käyttäjää toimimaan oikein.

Suunnittelumme perustuu prototypointiin, kokeiluun ja käyttäjätestaamiseen. Emme keksi pyörää montaa kertaa, vaan kehitämme uudelleenkäytettäviä komponentteja.

4. Monipuolisuudessaan ylpeä ja osaava tiimi

Tiimeissämme on vahvaa ja monipuolista osaamista. Suunnittelemme yhdessä, tartumme rohkeasti mahdollisuuksiin ja kehitymme tekijöinä. Haemme ja jaamme toisillemme hyviä käytäntöjä. Aktiivinen palautteen antaminen ja vastaanottaminen syventävät yhteistyötämme. Reagoimme nopeasti ongelmatilanteissa ja selvitämme avoimuuden kautta ongelmien juuret. Luomme yhtenäistä kulttuuria, jossa hyvä käyttäjäkokemus nivoutuu saumattomasti osaksi työtämme.