Toimintatapamme

Miten takaamme toimintamme laadun, tehokkuuden ja turvallisuuden?

Laatu, tehokkuus ja turvallisuus

Toimintamme pohjautuu laatuun, tehokkuuteen ja turvallisuuteen, joiden avulla takaamme, että voit luottaa asiantuntemukseemme koska tahansa. Henkilöstömme on turvatarkastettu ja turvallisuuskoulutettu, toimitilamme on suunniteltu parhaita turvallisuuskäytäntöjä noudattaen ja tietoverkkomme on auditoitu kansallisia ja kansainvälisiä standardeja vastaan.

Laatu, tehokkuus ja turvallisuus näkyvät myös meidän toimintamme läpinäkyvyydessä sekä sovellustuotantomme toiminnassa, joka perustuu pysyviin tiimeihin, ketterään kehittämiseen ja tehokkaaseen automaation käyttöön.

 

 

 

 

Korkea automaatioaste

Ketterä toimintamalli, tiheät toimitukset ja herkkyys muutoksille asettavat korkeat vaatimukset laadunvarmistukselle. Yksikkötestit, integraatiotestit ja toiminnalliset testit automatisoidaan osaksi automaattista tuotantoprosessiamme. Sovelluskoodin muutos versionhallinnassa käynnistää prosessin, joka kääntää, testaa, paketoi ja asentaa sovelluksen uuden version aina luotettavasti ja automaattisesti. Prosessiin kuuluu myös automaattinen, koodin laadun ja tietoturvallisuuden, tarkistus. Virhe koodissa pysäyttää prosessin, ja ongelma viedään tiimin tietoon välittömästi. Nopea reagointi ongelmiin varmistaa tehokkaan toiminnan.

Myös kehitysympäristömme rakentaminen ja ylläpito on automatisoitu. Hyödyntämällä viimeisiä Infrastructure as Code –ratkaisuja tiedämme aina kehitys- ja testiympäristöjemme tarkan tilan, ja vältämme inhimilliset virheet. Hyödynnämme ratkaisuja myös ylläpitämissämme tuotantoympäristöissä.

Ketterä toimintamalli

Toimintajärjestelmämme on auditoitu sekä ISO9001:2015 että puolustussektorilla tärkeän AQAP 2110, Edition D mukaisesti. Keskeinen osa toimintajärjestelmäämme on sovelluskehityksessä käyttämämme ketterä toimintamalli, joka lainaa parhaita käytäntöjä Scaled Agile Framework, Scrum ja DevOps –toimintamalleista, täyttäen toimialamme tiukat turvallisuus- ja laatuvaatimukset.

Standardi ja laajasti dokumentoitu toimintapa, tukee suunnitelmallisuuttamme, ja avaa tien kommunikaatiolle. Ketterän toimintamallin periaatteiden pohjalta voimme kommunikoida asiakkaillemme aikatauluista ja projektien etenemisistä sujuvasti ja täsmällisesti. Jatkuva sisältökeskustelu asiakkaiden kanssa takaa projektien laadullisen onnistumisen.

Suunnittelussamme yhdistyy kestävyys ja uudelleenkäytettävyys, joiden avulla hallinnoimme projektien työkuormaa ja säästämme resursseita. Toiminnassamme korostuu kehityksestä-tuotantoon syklin nopeuttaminen, joka puolestaan lyhentää tuotannosta-käyttäjälle sykliämme.

Tiimiorganisaatio

Toimintamme pohjautuu pysyviin tiimeihin, ja projektin käynnistyessä valitsemme sopivat tiimit sen toteuttamista varten. Tiimiin kuuluu kehittäjien lisäksi myös Product Owner ja Scrum Master. Pysyvä tiimirakenne nopeuttaa ja yksinkertaistaa projektien käynnistymistä tiimin jäsenten toimiesssa jo entuudestaan hyvin yhdessä ja tuntevat toistensa vahvuudet. Tiimit kykenevät itsenäisesti kehittämään toimintaansa ja osaamistaan. Tiimien työskentelyssä korostuu joustavuuden ja tuottavuuden yhdistyminen mielekkääseen ja merkitykselliseen toimintaan.

Tiimiorganisaatiorakenteen avulla minimoimme riippuvuuksia ja riskejä. Hajauttamalla osaamisen tiimien vastuulle, varmistamme toiminnan ja projektien jatkuvuuden yllättävissäkin tilanteissa. Tiimit osaltaan muodostavat Combitechin tuotantojunan, joka mahdollistaa tiimien välisen sujuvan yhteistyön. Tuotantojuna kokonaisuudessaan kykenee tarjoamaan osaamista ja palveluita erilaisiin asiakastarpeisiin joustavasti ja tehokkaasti.