Puolustuksen ohjelmistoratkaisut ja palvelut

Nykyaikaisia ja suorituskykyisiä ohjelmistoratkaisuja sekä luotettavaa kumppanuutta.


Yhtenä johtavista puolustusalan palveluntarjoajista hyödynnämme huippuosaamistamme ja vakaata toimialakokemustamme auttaaksemme puolustusvoimia, puolustusmateriaalihallintoa ja puolustusteollisuutta kehittämään järjestelmiä sekä valmiuksia turvallisempaan ja kriisinkestävään yhteiskuntaan.

Monien vuosikymmenten tuoman kokemuksen myötä ymmärrämme puolustussektorin erikoistarpeita eri osa-alueilla – ilmassa, merellä ja maalla.

NATO

Osaamista ja kokemusta

2300+

Asiantuntijaa

30+

Toimipistettä

70+

vuotta kokemusta

Luotettava puolustuksen kumppani

Henkilöstömme toimialaosaaminen ja vuosikymmenten kokemus kriittisten ohjelmistoratkaisujen tuottajana luovat Combitechista luotettavan kumppanin puolustuksen vaativiin tarpeisiin.

Vuosikymmenten kokemusta puolustuksesta

Saabin omistajuuden myötä juuremme ulottuvat 1940-luvun puolustusteollisuuden kehittymiseen Ruotsissa. Siitä lähtien Combitech on ollut mukana kehittämässä pohjoismaista puolustusta. Vuosikymmenten kokemuksen myötä meille on kertynyt ainutlaatuista näkemystä puolustustoimialan tarpeista teknisiin ominaisuuksiin, turvallisuusvaatimuksiin ja rahoitukseen liittyen.

Tukea järjestelmän koko elinkaaren ajan

Asiantuntijamme ovat mukana kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa, osallistuen kannattavuustutkimuksiin ja vaatimusten määrittelyyn, järjestelmien spesifikaatioon ja kehittämiseen, toteutukseen, testaukseen ja arviointiin, pitkäaikaishuoltoon ja -ylläpitoon sekä käytöstä poistamiseen.

Operatiivinen suunnittelu ja toimeenpano

Reaaliaikainen tuki operatiiviseen päätöksentekoon. Jokaisen sotilasoperaation keskiössä on reaaliaikainen ja realistinen tilannekuva. Tilannekuvalla mahdollistetaan tilanneymmärryksen muodostuminen, johon vaikuttaa myös aiemmin koetut ja opitut asiat.

Meillä on vuosien kokemus eri tasoisten johtamisjärjestelmäpalveluiden ja -ratkaisuiden tuottamisesta, jotka mahdollistavat parhaan mahdollisen tuen komentotason päätöksenteon.

Elektroninen sodankäynti

Kaikki nykypäivän sotilasoperaatiot ovat vahvasti kytköksissä elektromagneettiseen spektriin (EMS) ainakin jossain vaiheessa niiden toteutusta. Organisaatioiden kyky hallita EMS:ä on yksi elintärkeistä kyvykkyyksistä modernissa toimintaympäristössä, olit sitten hyökkääjä tai puolustaja.

Elektronisen sodankäynnin (ELSO) kyvykkyyksien ja ymmärryksen kautta pystyt tehostamaan tilannetietoisuutta, joka tukee johtajiesi päätöksentekoa. Organisaatioisi ELSO-kyvykkyys määrittää kykynne suojautua elektronisilta hyökkäyksiltä, mutta myös omat mahdollisuutenne elektroniseen hyökkäykseen ja harhauttamiseen.

Toiminnan resurssointi

Nykyaikaisten sotilasjärjestelmien ylläpito on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut moniulotteisemmaksi ja resursseja vaativammaksi. Realistinen tilannekuva järjestelmien operatiivisesta käytettävyydestä on perusta valmistautumisessa, varautumisessa sekä päätöksenteosta.

Nykyaikaisilla järjestelmien ylläpitoon kehitetyillä ohjelmistolla kyetään tuottamaan päätöksenteontueksi reaaliaikainen ja realistinen tilannekuva materiaalisesta suorituskyvystä yksilöiden ja järjestelmäkokonaisuuksien osalta. Ilman tällaista järjestelmää sekä sen ja johtamisjärjestelmän välistä tiedonvaihtoa päätöksenteko perustuu todennäköisesti kuukausia vanhaan tilannekuvaan.

Sensori- ja järjestelmäintegraatiot

Kehittyneimmätkin sotilasjärjestelmät saavuttavat vain rajoitetun operatiivisen kyvykkyyden ilman integraatioita taistelualueella olevien muiden järjestelmien ja johtamisjärjestelmien välillä.

Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus erilaisten sensorijärjestelmien ja järjestelmäkokonaisuuksien integroimisesta erilaisia standardeja käyttäen niin kansallisessa kuin kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Koulutus ja simulaatiot

Sotilasyksikköjen suorituskyky rakentuu yksilöiden ja joukon taidoista, tahdosta sekä varustuksesta. Kehittynyt sotilaskoulutus suoritetaan nykyään virtuaalisen luokkahuonesimuloinnin ja tosielämän harjoituksien yhdistelmänä. Laadukkaan koulutuksen salaisuus piilee hyvässä valmistelussa ja skenaarioiden suunnittelussa.

Tekniset harjoitusapuvälineet nostavat osallistujien motivaatiota, antavat realistisen tilannekuvan meneillään olevasta taistelusta ja antavat suoraa palautetta sekä sotilaille että järjestelmille. Digitalisoimalla tunnistettuja manuaalisia prosesseja, voidaan saavuttaa säästöjä sekä rahan että ajan kulutuksessa.

Pasi Hirvonen

Johtaja, Puolustus, Strategiset asiakkuudet

pasi.hirvonen@combitech.com

Joni Laitinen

Head of Solutions

joni.laitinen@combitech.com